بیا بازم دیوونه بازی کنیم♫
خدارو راضی کنیم مارو به هم برسونه
بیا، تنهایی نبودش قرار ما♫
ای همسفر خوب جاده ها، بیا آزاده این راه
دستامون اگه دوره، دلامون به هم نزدیکه♫
روشن میشن این کوچه ها، نمیمونن تاریک که
تقصیر من بود رفتی، باید به هم برگردیم♫ای تکیه گاهم ما عشق رو با هم تجربه کردیم♫
با اون نگاه آخرت چیزی نموند از این دلم
یه شهر و تنهایی زدم فقط به یاد تو قدم♫
جدایی که راهش نبود برگرد به این روزای خوب
دستامون اگه دوره، دلامون به هم نزدیکه♫
روشن میشن این جاده ها، نمیمونن تاریک که
تقصیر من بود رفتی، باید به هم برگردیم♫
ای تکیه گاهم ما عشق رو با هم تجربه کردیم