دیگه مهم نیست عشق من
چی میشه بعد از این با تو
همین واسه من کافیه
این که میگیرم دستاتو
این که میگیرم دستاتو
دیگه مهم نیست عشق من
کی قبل من تو‌ دنیات بود
خودت بگو کی‌مثل من
دیونه ی اون چشمات بود
دیونه ی اون چشمات بود
حالا که پیش منی حالم روبراهه
یه روزم بی تو بودن واسم اشتباهه
دنیاندیده مثل ما دوتا دیونه
آره تو مال منی دنیا هم بدونه
حالا که پیش منی حالم روبراهه
یه روزم بی تو‌بودن واسم اشتباهه
دنیا ندیده مثل ما دوتا دیونه
آره تو مال منی دنیاهم بدونه
بهم ثابت کن من و دوست داری
روزهامون باهم نشه تکراری
بگو مثل من هوامو داری
تو هم مثل من شب ها بیداری ...
حالا که پیش منی حالم روبراهه
یه روزم بی تو‌بودن واسم اشتباهه
دنیا ندیده مثل ما دوتا دیونه
آره تو مال منی دنیا هم بدونه
حالا که پیش منی حالم روبراهه
یه روزم بی تو‌بودن واسم اشتباهه
دنیا ندیده مثل ما دوتا دیونه
آره تو مال منی دنیا هم بدونه