موندگار شدی برای قلبم…
رفتی تو یه رگ و خونم کم کم!
زودتر از اینا بیا سمتم که…
عمریه فقط برات دلتنگم
میمیرم اگه نگاتو من نبینم!
شبا بایاد تو غمگینم…
با خودم بخاطرت درگیرم…
من میرم ببینی کیه طرفدارت!
همه میان و میرن اما
آخرش میشن طلبکارت…
میبینی اونی که غصشو میخوردی!تب میکرد واسش میمردی!
بدجوری قلبشو ازردی…
من که مردم از دوریت بگو…
چرا هیچ حسی تو قلبت نبود
تو بگو چی کم گذاشتم برات!
اگه یکیشم تو گفتی قبول…
من که هر روز میرسیدم بهت…
من و کشت اخرش این استرس!
میدونستم که تو مال مردمی!
حالا بیشتر به خودت هی برس…
سالار موندگار