دانلود موزیک ویدیو با کیفیت متوسط
متن آهنگ میلاد یاری به نام قلبم گیره
حالم خوبه وگرد تو عشقد ها نا عمق وجودم / سازم کوک وگرد تو جات ها ناو وسط قلبم

شاهزاده قلبم خودی باکی و دنیا نیرم / دوست درم دوست درم

هایدنه کو قلبم گیره هر شو تا خود صبح درگیره / قلبی که تو دایدنه پیم سیر کردم هرروزم سیره

تو افسانه ناو کتاوی میوه شیرین منی / حالم خوبه و گرد مه مجنونم تو لیلی

فرمانروای قلبمی ها ناو دس تو / عروسکم عاشقتم تو سوگولی قلبمی خو

هایدنه کو قلبم گیره هر شو تا خود صبح درگیره / قلبی که تو دایدنه پیم سیر کردم هرروزم سیره