نمیتونه کسی مثل تو شه، بریزه بهم منو♬♫
مال خودمی بده بره دیگه خیال رفتنو
آخه عشقم تو با این دل، دلبریا کردی♬♫
دیدی چیکار کردی؟ دردونه ی خوشگل
تو که باشی خوش میگذره♬♫
آخه دلمو میبری یه سره
بابا منه بیچاره رو عاشقم نکن♬♫
ته این راه درده سره
مثلت اصن کسی نیس♬♫
مثه فیلماس همه چیز
فکر کن باتو عزیز بشینم سره میز♬♫
یهو بزنه یه بارونه ریز

دانلود آهنگ محمد علیزاده خوش میگذره

تموم کارات با منه♬♫
شب و روزات با منه
یه موقع ها اخمات با منه♬♫
عشق منی خب
دره گوشی حرفات با منه♬♫
لب دریات با منه
آدم میخواد داد بزنه♬♫
عشق منی خب!
آخه عشقم تو با این دل، دلبریا کردی♬♫
دیدی چیکار کردی؟ دردونه ی خوشگل
تو که باشی خوش میگذره♬♫
آخه دلمو میبری یه سره
بابا منه بیچاره رو عاشقم نکن♬♫
ته این راه درده سره
مثلت اصن کسی نیس♬♫
مثه فیلماس همه چیز
فکر کن باتو عزیز بشینم سره میز♬♫
یهو بزنه یه بارونه ریز