قلبهای آتشین ، علی سورنا
من پر از خشمم پر از سیاهی پر از جسارت و بی گناهی من پر از گرد…
دروغ ، شایع
رفتنی ام از جمعتون از این هوا از این دمو دود همه چیمو جمعو جور کردم ریختم تو این چمدون…
چقدر پول ، امیر خلوت
صبح به صبح تست و درس. معلم و یه بیست دیگش. حالا تویی دوتا …
صدای بارون ، اپیکور باند
صدای بارون میپیچه تو گوشم کتاب آمون *** تو مودم…
گذر ، تس
باید از تو گذر کرد خداحافظ دریایی من خداحافظ ترانه های کولی مست تو کوچه…
DMT ، هیپهاپولوژیست
اینورم بد نی همیشه داغه یه لحظم بخوای خوش باشی