نگار ، علی سورنا
دو تا دستی که آرنجت از آفتاب میزنه دم زانوات رفیق چونه تن نگار …
یه موقع هایی 2 ، شایع
شاید بشی شبیه من گاهی سختیشو بدی اَ ریه ات پایین منو همین وضعیت گایید به مواد می ارزید سگِ بد حالی میزنه مهتابی ، توو تاریکی ….
یاس ، وقت رفتن
سخته حرفم رسیده وقت رفتن گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف أول حس می کردم…
یه مکث ، هیچکس
تابلوی راهنما تو راهروهای شلوغ ذهنیهمه منو تحریم میکنن و تو به فکر صدور مهری….
شاه کش ، حمید صفت
بگو هیچکی پشت عشقم بد نگه هرچند هرچی خاطره داریم أ قبل پرپره تووی مردادیم اما امشب از همه ی شبای زندگیم سردتره …
باور ، رضا پیشرو
عیبی نداره وقتی تو دستاتو گذاشتی روی شونه هام قول دادی تنهام نداری رو به نور ماه انگار